AJAPPLE

Ocena odmian jabłoni AJAPPLE przez Dyrektora Dalival IFO (Francja) Frederic Bernard oraz Mirosława Szyszkowskiego

Dziś w Żdżarach kolejny raz mogliśmy ocenić i degustować nowe oraz te znane odmiany jabłoni grupy hodowlanej AJAPPLE. Poza odmianami RedRok, Patitta, Tabum, BigBos nasi Goście OEMS Prusy mogli zobaczyć i spróbować kilka innych ciekawych nowych odmian jabłoni naszej selekcji i hodowli.

Ocena odmian jabłoni AJAPPLE przez Dyrektora Dalival IFO (Francja) Frederic Bernard oraz Mirosława Szyszkowskiego Czytaj więcej »

Scroll to Top