Ocena odmian jabłoni AJAPPLE przez sadowników

Grupa AJAPPLE w dniu 15 grudnia 2021 roku zorganizowała degustację połączoną z oceną nowych odmian jabłoni swojej własnej hodowli. Na spotkanie, które odbyło się w Żdzarach przyjechali sadownicy oraz osoby zainteresowane nowymi odmianami jabłoni.

Ocena odmian jabłoni AJAPPLE przez sadowników Czytaj więcej »