Ocena odmian jabłoni AJAPPLE przez Dyrektora Dalival IFO (Francja) Frederic Bernard oraz Mirosława Szyszkowskiego

Dziś w siedzibie grupy hodowlanej AJAPPLE w Żdżarach mogliśmy gościć Dyrektora Dalival IFO (Francja) Frederic Bernard oraz Mirosława Szyszkowskiego.
Podczas spotkania nasi Gości mogli zapoznać się z naszymi najnowszymi odmianami jabłoni własnej hodowli. Były to między innymi BigBos, RedRok, Patitta oraz Tabum.
Dziękujemy za wizytę i owocną współpracę w przyszłości.

Scroll to Top