Sunrise x Delbarestivale.​

Sander®

Opis odmiany Sander

 • Pochodzenie

  Polska (grupa hodowlana AJAPPLE). Krzyżówka Sunrise x Delbarestivale.

 • Wzrost

  Słaby, korona stożkowa średnio zagęszczona łatwa do formowania.

 • Zapylacze

  Idared, Najdared®, Geneva, Delikates, Evereste, Golden Hornet.

 • Odmiany zapylane

  Boskoop, Elise®, Golden, Idared, Najdared®, Jonagold, Red Jonaprince®.

 • Owocowanie

  Sander wchodzi wcześnie w owocowanie. Plonuje corocznie i obficie. Wymaga przerzedzania zawiązków. Ważną zaletą odmiany jest możliwość 2/3 etapowego zbioru owocu, ze względu na wyrównanie parametrów dojrzałości zbiorczej jabłek w całej koronie drzewa.

 • Owoc

  Średniej wielkości 70-80mm, pozostawiony na II zbiór szybko dorasta. Kształt jabłka cylindryczny. Skórka gładka jasnożółta pokryta paskowanym karminowo-pomarańczowym rumieńcem. Smaczny, jędrny, soczysty. Owoce nie przejrzewają na drzewie i nie opadają.

 • Dojrzałość zbiorcza

  połowa sierpnia, kilka dni później po odmianie Piros.

 • Przechowywanie

  chłodnia 1-2 miesiące.

 • Wytrzymałość na mróz

  Średnia.

 • Wytrzymałość na choroby

  parch – mała, mączniak – mała, choroby kory i drewna – mała

Ochrona prawna​

na terytorium Polski

Odmiana jabłoni ‘Sander®‘ podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)

Ochrona prawna​

na terytorium całej Unii Europejskiej

Ponadto odmiana jabłoni ‘Sander®’ chroniona jest wspólnotowym wyłącznym prawem do odmiany na mocy decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji (decyzja UE nr 47068 z dnia 06 czerwca 2017 r.) na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030) zwane dalej w treści również Rozporządzeniem (WE) nr 2100/94.

Ochrona prawna dla tej odmiany upływa z dniem 31 grudnia 2047 r. i jest skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej. Posiadaczami wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany jabłoni ‘MUNA®’ są Panowie Andrzej i Szymon Nowakowscy.

24.08.2020​

Sander – drugi zbiór jabłek 

18.08.2020​

Sander – pierwszy zbiór jabłek  

18.08.2020​

Sander – Mateusz Prymas 

09.08.2020​

 Sander – Żdżary 

04.08.2020​

 Czekamy na jabłka odmiany Sander

13.07.2020​

 Sander – decyzja o odmianie

2020-2022

Galeria

Więcej zdjęć jabłek odmiany Sander na stronie www.sandery.pl

Licencje

Dostępność odmiany Sander w szkółkach

Katalog ODMIAN JABŁONI 2024

Najnowsze odmiany jabłoni AJAPPLE
Pełna charakterystyka odmian
Aktualne zalecenia dotyczące uprawy
Scroll to Top