CIOPORA – Międzynarodowa Wspólnota Hodowców Roślin Ogrodniczych

Andrzej i Szymon Nowakowski prowadzący Gospodarstwo Szkółkarskie z siedzibą w Żdżarach 68, 26-420 Nowe Miasto  są jedynymi polskimi hodowcami,  którzy są członkami międzynarodowej organizacji  CIOPORA. CIOPORA  to Międzynarodowa Wspólnota Hodowców Roślin Ogrodniczych Rozmnożonych Bezpłciowo z siedzibą w Genewie. 

CIOPORA  zrzesza hodowców roślin, krajowe stowarzyszenia hodowców, ekspertów i konsultantów w zakresie własności intelektualnej z 27 krajów, których wspólne wysiłki mają na celu rozwój, poprawę i harmonizację krajowych i międzynarodowych systemów ochrony odmian roślin (PVP).

Głównym priorytetem tej organizacji jest ciągły rozwój i doskonalenie systemów ochrony własności intelektualnej dla rozmnażanych bezpłciowo odmian roślin ogrodniczych.

CIOPORA jest akceptowana na całym świecie jako niezależna, bezstronna organizacja non-profit i pozarządowa, dążąca do stworzenia skutecznych systemów ochrony własności intelektualnej w ogrodnictwie. CIOPORA posiada status obserwatora we Wspólnotowym Urzędzie Ochrony Odmian Roślin (CPVO) oraz Międzynarodowym Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).
Więcej informacji na temat tej organizacji można znaleźć na stronie internetowej organizacji www.ciopora.org.

Scroll to Top