biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Muna

Charakterystyka

aj_logo_muna

www.muna.pl

Miejsce wyhodowania: Polska (grupa hodowlana AJAPPLE).
Pochodzenie: siewka odmiany Mutsu x Najdared.
Wzrost: Średnio silny, po wejściu w okres owocowania średni. Korona stożkowa o luźnym zagęszczeniu.
Zapylacze: Evereste, Prof. Sprenger, Golden Hornet.
Odmiany zapylane: triploid.
Owocowanie: Muna wchodzi wcześnie w owocowanie. Plonuje corocznie i obficie. Ważną zaletą odmiany jest możliwość jednoetapowego zbioru owocu, ze względu na wyrównanie parametrów dojrzałości zbiorczej jabłek w całej koronie drzewa.
Owoc: Duży, walcowaty. Skórka gładka, pokryta lekko woskowym nalotem. Rumieniec purpurowo-czerwony pokrywa 90-100% powierzchni owocu pojawia się bardzo wcześniej (już na początku września). Miąższ kremowy z zielonkawym odcieniem, soczysty, słodko-kwaśny, smaczny. W testach konsumenckich określana jako bardzo smaczna.
Dojrzałość zbiorcza: koniec września / początek października. Jędrność 7-8 kG, ekstrakt 12-13 brix.
Przechowywanie: W chłodni zwykłej do lutego, a w KA do maja. Bardzo dobrze znosi transport.
Wytrzymałość na mróz: Średnia.
Podatność na choroby: Mało podatna na choroby kory i drewna. Parch - średnia; mączniak - średnia; zaraza ogniowa - średnia.

ZAMÓW zrazy do okulizacji

Ochrona prawna:

Odmiana jabłoni Muna podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)  więcej informacji >>>

Ponadto odmiana jabłoni ‘MUNA’ chroniona jest wspólnotowym wyłącznym prawem do odmiany na mocy decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji (decyzja UE nr 47068 z dnia 06 czerwca 2017 r.) na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030) zwane dalej w treści również Rozporządzeniem (WE) nr 2100/94.

Ochrona prawna dla tej odmiany upływa z dniem 31 grudnia 2047 r. i jest skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej.
Posiadaczami wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany jabłoni ‘SANDER’ są Panowie Andrzej i Szymon Nowakowscy. więcej informacji >>>

Video:

Galeria

Dostępność odmiany

Nazwa klienta 2022/2023 2023/2024
Nowakowski Andrzej12000080000
INSAD - Prusy Sp. z o.o.4000030000
Gospodarstwo Szkółkarskie Michał Bijak2350012000
Kwaśniak Piotr130009000
Jankowski Bartosz200000
Mazurek Janusz1000010000
Kozerski Jan100006000
Gospodarstwo Szkółkarskie Grzywa Jacek100000
Majkowski Zbigniew100000
JANKSAD Lech Jankowski100000
Zboch Rafał05000
Jankowski Maciej 50000