biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Muna

Charakterystyka

aj_logo_muna

www.muna.pl

Miejsce wyhodowania: Polska (grupa hodowlana AJAPPLE).
Pochodzenie: siewka odmiany Mutsu x Najdared.
Wzrost: Średnio silny, po wejściu w okres owocowania średni. Korona stożkowa o luźnym zagęszczeniu.
Zapylacze: Evereste, Prof. Sprenger, Golden Hornet.
Odmiany zapylane: triploid.
Owocowanie: Muna wchodzi wcześnie w owocowanie. Plonuje corocznie i obficie. Ważną zaletą odmiany jest możliwość jednoetapowego zbioru owocu, ze względu na wyrównanie parametrów dojrzałości zbiorczej jabłek w całej koronie drzewa.
Owoc: Duży, walcowaty. Skórka gładka, pokryta lekko woskowym nalotem. Rumieniec purpurowo-czerwony pokrywa 90-100% powierzchni owocu pojawia się bardzo wcześniej (już na początku września). Miąższ kremowy z zielonkawym odcieniem, soczysty, słodko-kwaśny, smaczny. W testach konsumenckich określana jako bardzo smaczna.
Dojrzałość zbiorcza: koniec września / początek października. Jędrność 7-8 kG, ekstrakt 12-13 brix.
Przechowywanie: W chłodni zwykłej do lutego, a w KA do maja. Bardzo dobrze znosi transport.
Wytrzymałość na mróz: Średnia.
Podatność na choroby: Mało podatna na choroby kory i drewna. Parch - średnia; mączniak - średnia; zaraza ogniowa - średnia.

ZAMÓW zrazy do okulizacji

Ochrona prawna:

Odmiana jabłoni Muna podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)  więcej informacji >>>

Ponadto odmiana jabłoni ‘MUNA’ chroniona jest wspólnotowym wyłącznym prawem do odmiany na mocy decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji (decyzja UE nr 47068 z dnia 06 czerwca 2017 r.) na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030) zwane dalej w treści również Rozporządzeniem (WE) nr 2100/94.

Ochrona prawna dla tej odmiany upływa z dniem 31 grudnia 2047 r. i jest skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej.
Posiadaczami wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany jabłoni ‘SANDER’ są Panowie Andrzej i Szymon Nowakowscy. więcej informacji >>>

Video:

Galeria

Dostępność odmiany

Nazwa klienta 2021/2022 2022/2023
Nowakowski Andrzej120000120000
INSAD - Prusy Sp. z o.o.2000040000
Mazurek Janusz2000010000
Gospodarstwo Szkółkarskie Michał Bijak023500
Kwaśniak Piotr1000013000
Jankowski Bartosz020000
Majkowski Zbigniew1000010000
Jankowski Maciej 100005000
JANKSAD Lech Jankowski010000
Gospodarstwo Rolno Szkółkarskie Magda Jankowska 100000
Kozerski Jan010000
Gospodarstwo Szkółkarskie Grzywa Jacek010000