Facebook

Drzewka

Grupa hodowlana AJAPPLE w trosce o najwyższą jakość oferowanych odmian oraz materiału szkółkarskiego przedstawia corocznie wszystkim sadownikom listę szkółek które posiadają licencje na rozmnażanie poszczególnych odmian naszej hodowli.

Takie działania zapewniają sadownikom pewność iż zakupione drzewka owocowe, a w późniejszym czasie poszczególne owoce charakteryzowały się będą cechami określonymi dla danej odmiany. Ilość wydawanych oczek/zrazów odmian z grupy hodowlanej AJAPPLE jest ograniczona.

Przypominamy, że nie bierzemy odpowiedzialności za zakup materiału szkółkarskiego naszych odmian z innego źródła niż to które rekomenduje AJAPPLE.

Nasze odmiany

Muna Zuzi Gala Sander Mutsu NK Najdared Reno 2 Zuzi Red