biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Aktualności

Po raz pierwszy w historii Interpoma jest gospodarzem międzynarodowej wystawy odmian jabłek „The Interpoma Variety Garden”. Oczywiście nie mogła zabraknąć tam odmian jabłoni z grupy AJAPPLE.

W Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz wyróżnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grupa AJAPPLE w dniu 15 grudnia 2021 roku zorganizowała degustację połączoną z oceną nowych odmian jabłoni swojej własnej hodowli. Na spotkanie, które odbyło się w Żdzarach przyjechali sadownicy oraz osoby zainteresowane nowymi odmianami jabłoni.

Andrzej i Szymon Nowakowski są jedynymi polskimi hodowcami,  którzy są członkami międzynarodowej organizacji  CIOPORA. CIOPORA  to Międzynarodowa Wspólnota Hodowców Roślin Ogrodniczych Rozmnożonych Bezpłciowo z siedzibą w Genewie. 

Wspólnotowy urząd odmian roślin potwierdza przyznanie wspólnotowego prawa do odmiany, na mocy decyzji nr ue 54893 z dnia 06 kwietnia 2020 podjętej zgodnie z rozporządzeniem rady (we) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego prawa do odmian, obowiązującego od dnia wydania w/w decyzji.