biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Sady pomologiczne

W celu precyzyjnego określenia przydatności i cech odmian jabłoni dla sadownictwa i sadowników grupa hodowlana AJAPPLE posiada w kilku lokalizacjach kraju sady pomologiczne.

Sad Pomologiczny - AJAPPLE.

W sadach pomologicznych posadzone zostały wszystkie zarejestrowane odmiany jabłoni wyhodowane w AJAPPLE. Testowane są również nowe przyszłościowe odmiany AJAPPLE, które przed rejestracją zostają dokładnie sprawdzone pod względem cech morfologicznych i jakościowych.

Mając na uwadze różne warunki wegetacji w Polsce, zróżnicowana lokalizacja sadów pomologicznych pozwala określi nie tylko plonowanie, ale również termin kwitnienia, zbioru, a także wpływu warunków pogodowych na cechy poszczególnych odmian w rejonach sadowniczych.

Corocznie dokładniej analizie poddawane są między innymi takie cechy jak:

  • wzrost wegetatywny drzew na różnych podkładkach
  • termin kwitnienia
  • odporność pąków / kwiatów na przymrozki wiosenne
  • regularność owocowania i wymagania względem przerzedzania zawiązków
  • podatność na choroby
  • morfologia owoców
  • termin zbioru
  • wytrzymałość na mróz

Wszystkie obserwacje prowadzone są przez wykwalifikowane osoby, a zebrane w ten sposób informacje pozwalają praktycznie i dokładnie określić przydatność poszczególnych odmian jabłoni dla sadowników !