biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Zuzi Gala

Charakterystyka

aj_logo_zuzi_gala

www.zuzigala.pl

Miejsce wyhodowania: Polska (grupa hodowlana AJAPPLE).
Pochodzenie: mutant odmiany Gala.
Wzrost: rośnie słabo lub średnio silnie, tworzy stożkowate, średnio zagęszczone i dość szerokie korony z dużą liczbą krótkopędów.  Kwitnie średnio późno.
Zapylacze: Golden Delicious, Idared, Najdared®, Reno2®, Evereste, Prof. Sprenger.
Odmiany zapylane: Braeburn, Celeste, Elise, Elstar, Fuji, Gloster, Jonagold, Ligol, Rubinette.
Owocowanie: W okres owocowania wchodzi wcześnie, owocuje bardzo obficie.
Owoc:  średni, kulisty lub kulistostożkowaty, skórka gładka zielono żółta z intensywnym, paskowanym, karminowym rumieńcem. Miąższ kremowy, drobnoziarnisty, soczysty, kruchy, słodki, bardzo smaczny. Przetchlinki średniej wielkości, widoczne.
Dojrzałość zbiorcza: połowa września
Przechowywanie: chłodnia: 3 - miesiące; chłodnia KA: do 6 miesięcy.
Wytrzymałość na mróz: średnia.
Podatność na choroby: parch - średnia; mączniak - średnia; zaraza ogniowa – średnia, duża podatność na choroby kory i drewna na wilgotnym stanowisku.

ZAMÓW zrazy do okulizacji

Ochrona prawna:

Odmiana jabłoni Zuzi Gala podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)  więcej informacji >>>

Ponadto odmiana jabłoni ‘ZUZI GALA’ chroniona jest wspólnotowym wyłącznym prawem do odmiany na mocy decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji (decyzja UE nr 47068 z dnia 06 czerwca 2017 r.) na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030) zwane dalej w treści również Rozporządzeniem (WE) nr 2100/94.

Video:

Galeria

Dostępność odmiany

Nazwa klienta 2021/2022 2022/2023
Nowakowski Andrzej13500030000
Gospodarstwo Szkółkarskie Michał Bijak4000010000
Alma-Tech Kft700040000
Zboch Rafał500010000
Lipecki Maciej70005000
Ziembicki Leszek50005000
Zaparuszewski Tadeusz010000
Aneta i Mirosław Brzozowscy80000
Flejszar Michał07500
INSAD - Prusy Sp. z o.o.70000
Majkowski Zbigniew50000
Błeszyński Piotr50000
Grochowalski Jerzy50000
Barszcz Marcin50000
Augustyńska-Wilk Bożena 50000
Grzywa Jasińska Agata50000
Gajownik Jarosław00