biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Sander

Charakterystyka

aj_logo_sander

www.sandery.pl

Miejsce wyhodowania: Polska (grupa hodowlana AJAPPLE).
Pochodzenie: krzyżówka Sunrise x Delbarestivale.
Wzrost: słaby, korona stożkowa średnio zagęszczona łatwa do formowania.
Zapylacze: Idared, Najdared®, Geneva, Delikates, Evereste, Golden Hornet.
Odmiany zapylane: Boskoop, Elise®, Golden, Idared, Najdared®, Jonagold, Red Jonaprince®.
Owocowanie: Sander wchodzi wcześnie w owocowanie. Plonuje corocznie i obficie. Wymaga przerzedzania zawiązków. Ważną zaletą odmiany jest możliwość 2/3 etapowego zbioru owocu, ze względu na wyrównanie parametrów dojrzałości zbiorczej jabłek w całej koronie drzewa.
Owoc: średniej wielkości 70-80mm, pozostawiony na II zbiór szybko dorasta. Kształt jabłka cylindryczny. Skórka gładka jasnożółta pokryta paskowanym karminowo-pomarańczowym rumieńcem. Smaczny, jędrny, soczysty. Owoce nie przejrzewają na drzewie i nie opadają.
Dojrzałość zbiorcza: połowa sierpnia, kilka dni później po odmianie Piros.
Przechowywanie: chłodnia 1-2 miesiące.
Wytrzymałość na mróz: średnia.
Podatność na choroby: parch - mała, mączniak - mała, choroby kory i drewna - mała

ZAMÓW zrazy do okulizacji

Ochrona prawna:

Odmiana jabłoni Sander podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)  więcej informacji >>>

Ponadto odmiana jabłoni ‘SANDER’ chroniona jest wspólnotowym wyłącznym prawem do odmiany na mocy decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji (decyzja UE nr 47068 z dnia 06 czerwca 2017 r.) na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030) zwane dalej w treści również Rozporządzeniem (WE) nr 2100/94.

Ochrona prawna dla tej odmiany upływa z dniem 31 grudnia 2047 r. i jest skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej.
Posiadaczami wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany jabłoni ‘SANDER’ są Panowie Andrzej i Szymon Nowakowscy. więcej informacji >>>

Video:

Galeria

Dostępność odmiany

Nazwa klienta 2021/2022 2022/2023
Nowakowski Andrzej6500070000
Szkółki Drzewek Dudek Rafał018300
INSAD - Prusy Sp. z o.o.100008000
Majkowski Zbigniew60006000
Gospodarstwo Szkółkarskie Frąk Bartosz70003000
Kozerski Jan010000
Grzywa Jasińska Agata50005000
Mazurek Janusz50005000
Jankowski Marcin50003000
Jankowski Maciej 50003000
Jankowski Bartosz70000
Gospodarstwo Szkółkarskie Barbara Dudek-Siekierzyńska60000
Błeszyński Piotr50000
Gospodarstwo Szkółkarskie Jacek Grzywa50000
Zaparuszewski Tadeusz05000
Bielak Marek 05000
Lipecki Maciej04000
Gospodarstwo Rolno Szkółkarskie Magda Jankowska 03000
Gospodarstwo Szkółkarskie Grzywa Jacek03000
Mech Bartłomiej 00
Ziembicki Leszek00