biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Sander

Charakterystyka

aj_logo_sander

www.sandery.pl

Miejsce wyhodowania: Polska (grupa hodowlana AJAPPLE).
Pochodzenie: krzyżówka Sunrise x Delbarestivale.
Wzrost: słaby, korona stożkowa średnio zagęszczona łatwa do formowania.
Zapylacze: Idared, Najdared®, Geneva, Delikates, Evereste, Golden Hornet.
Odmiany zapylane: Boskoop, Elise®, Golden, Idared, Najdared®, Jonagold, Red Jonaprince®.
Owocowanie: Sander wchodzi wcześnie w owocowanie. Plonuje corocznie i obficie. Wymaga przerzedzania zawiązków. Ważną zaletą odmiany jest możliwość 2/3 etapowego zbioru owocu, ze względu na wyrównanie parametrów dojrzałości zbiorczej jabłek w całej koronie drzewa.
Owoc: średniej wielkości 70-80mm, pozostawiony na II zbiór szybko dorasta. Kształt jabłka cylindryczny. Skórka gładka jasnożółta pokryta paskowanym karminowo-pomarańczowym rumieńcem. Smaczny, jędrny, soczysty. Owoce nie przejrzewają na drzewie i nie opadają.
Dojrzałość zbiorcza: połowa sierpnia, kilka dni później po odmianie Piros.
Przechowywanie: chłodnia 1-2 miesiące.
Wytrzymałość na mróz: średnia.
Podatność na choroby: parch - mała, mączniak - mała, choroby kory i drewna - mała

ZAMÓW zrazy do okulizacji

Ochrona prawna:

Odmiana jabłoni Sander podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)  więcej informacji >>>

Ponadto odmiana jabłoni ‘SANDER’ chroniona jest wspólnotowym wyłącznym prawem do odmiany na mocy decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji (decyzja UE nr 47068 z dnia 06 czerwca 2017 r.) na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030) zwane dalej w treści również Rozporządzeniem (WE) nr 2100/94.

Ochrona prawna dla tej odmiany upływa z dniem 31 grudnia 2047 r. i jest skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej.
Posiadaczami wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany jabłoni ‘SANDER’ są Panowie Andrzej i Szymon Nowakowscy. więcej informacji >>>

Video:

Galeria

Dostępność odmiany

Nazwa klienta 2022/2023 2023/2024
Nowakowski Andrzej7000080000
Kozerski Jan100008500
Szkółki Drzewek Dudek Rafał183000
INSAD - Prusy Sp. z o.o.80008000
Bielak Marek 50005000
Majkowski Zbigniew60002000
Gospodarstwo Szkółkarskie Grzywa Jacek30002500
Kwaśniak Piotr05200
Grochowalski Jerzy05000
Zaparuszewski Tadeusz50000
Mazurek Janusz50000
Obstbaumschule Hinrich Armhold05000
Grzywa Jasińska Agata50000
Lipecki Maciej40000
Jankowski Bartosz04000
Gospodarstwo Szkółkarskie Frąk Bartosz30000
Jankowski Maciej 30000
Gospodarstwo Rolno Szkółkarskie Magda Jankowska 30000
Jankowski Marcin30000