biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Sander

Charakterystyka

aj_logo_sander

www.sandery.pl

Miejsce wyhodowania: Polska (grupa hodowlana AJAPPLE).
Pochodzenie: krzyżówka Sunrise x Delbarestivale.
Wzrost: słaby, korona stożkowa średnio zagęszczona łatwa do formowania.
Zapylacze: Idared, Najdared®, Geneva, Delikates, Evereste, Golden Hornet.
Odmiany zapylane: Boskoop, Elise®, Golden, Idared, Najdared®, Jonagold, Red Jonaprince®.
Owocowanie: Sander wchodzi wcześnie w owocowanie. Plonuje corocznie i obficie. Wymaga przerzedzania zawiązków. Ważną zaletą odmiany jest możliwość 2/3 etapowego zbioru owocu, ze względu na wyrównanie parametrów dojrzałości zbiorczej jabłek w całej koronie drzewa.
Owoc: średniej wielkości 70-80mm, pozostawiony na II zbiór szybko dorasta. Kształt jabłka cylindryczny. Skórka gładka jasnożółta pokryta paskowanym karminowo-pomarańczowym rumieńcem. Smaczny, jędrny, soczysty. Owoce nie przejrzewają na drzewie i nie opadają.
Dojrzałość zbiorcza: połowa sierpnia, kilka dni później po odmianie Piros.
Przechowywanie: chłodnia 1-2 miesiące.
Wytrzymałość na mróz: średnia.
Podatność na choroby: parch - mała, mączniak - mała, choroby kory i drewna - mała

ZAMÓW zrazy do okulizacji

Ochrona prawna:

Odmiana jabłoni Sander podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)  więcej informacji >>>

Ponadto odmiana jabłoni ‘SANDER’ chroniona jest wspólnotowym wyłącznym prawem do odmiany na mocy decyzji Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin (CPVO) w Angers we Francji (decyzja UE nr 47068 z dnia 06 czerwca 2017 r.) na podstawie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin (Dziennik Urzędowy L 227, 01/09/1994 P. 0001 – 0030) zwane dalej w treści również Rozporządzeniem (WE) nr 2100/94.

Ochrona prawna dla tej odmiany upływa z dniem 31 grudnia 2047 r. i jest skuteczna na terytorium całej Unii Europejskiej.
Posiadaczami wspólnotowego wyłącznego prawa do odmiany jabłoni ‘SANDER’ są Panowie Andrzej i Szymon Nowakowscy. więcej informacji >>>

Video:

Galeria

Dostępność odmiany

Nazwa klienta 2020/2021 2021/2022
Nowakowski Andrzej5000065000
INSAD - Prusy Sp. z o.o.1500015000
Gospodarstwo Szkółkarskie Barbara Dudek-Siekierzyńska50006000
Kozerski Jan110000
Jankowski Maciej 50005000
Mazurek Janusz50005000
Grzywa Jasińska Agata50005000
Jankowski Bartosz07000
Gospodarstwo Szkółkarskie Frąk Bartosz07000
Majkowski Zbigniew06000
M.T.S. Cornelissen52000
Gospodarstwo Szkółkarskie Jacek Grzywa05000
Jankowski Marcin05000
Kwaśniak Piotr50000
Błeszyński Piotr05000
Zaparuszewski Tadeusz50000
Gawlak Monika i Waldemar50000
JANKSAD Lech Jankowski50000
Ziembicki Leszek00