biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

Mutsu NK

Charakterystyka

aj_logo_mutsu

Miejsce wyhodowania: Polska, Żdżary
Pochodzenie: mutant odmiany Mutsu
Wzrost: silny, korona duża, rozłożysta, średnio zagęszczona, o lekko zwisających pędach
Zapylacze: Gloster, Golden Delicious, James Grieve, Gala, Idared, Najdared®, Reno2®, Evereste, Prof. Sprenger, Golden Hornet
Odmiany zapylane: brak (triploid)
Owoc: Bardzo duży, kulisty lub kulistostożkowaty, z delikatnym żebrowaniem przy kielichu, które może przechodzić na owoc. Skórka gładka zielona, czasami z delikatnym rumieńcem od strony nasłonecznionej. Miąższ kremowy z zielonkawym odcieniem
Dojrzałość zbiorcza: połowa października
Przechowywanie: chłodnia: 4 - 5 miesięcy; chłodnia KA: 6 - 9 miesięcy
Wytrzymałość na mróz: średnia
Podatność na choroby: parch - mała/średnia; mączniak - mała/średnia; zaraza ogniowa - średnia

ZAMÓW zrazy do okulizacji

Ochrona prawna:

Odmiana jabłoni Mutsu NK podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)  więcej informacji >>>

Galeria

Dostępność odmiany

Nazwa klienta 2021/2022 2022/2023
Nowakowski Andrzej800010000
Kwaśniak Piotr50005000
Zaparuszewski Tadeusz50000
Majkowski Kamil03000
Majkowski Zbigniew02000