biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

BIGBOS

Charakterystyka

Miejsce wyhodowania: Polska
Pochodzenie: siewka odmiany Honeycrisp x Breaburn
Wzrost: silny, po wejściu w okres owocowania – słabszy, korona luźna, wzniesiona, średnio zagęszczona,
ZapylaczeEvereste, Prof. Sprenger, Golden Hornet
Odmiany zapylane: nie zbadane
Owoc: Duży, stożkowaty, skórka gładka pokryta lekko woskowym nalotem. Rumieniec czerwony, jednolity, pokrywa do 70% powierzchni owocu. Miąższ słodki, bardzo zwarty i bardzo soczysty, smaczny
Dojrzałość zbiorcza: Pierwsza dekada  października
Przechowywanie: Chłodnia: 4 - 5 miesiące; chłodnia KA: 6 - 9 miesięcy
Wytrzymałość na mróz: Średnia
Podatność na choroby: Parch - mała/średnia; mączniak - mała/średnia;

Ochrona prawna:

Odmiana jabłoni BIGBOS podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)

Galeria