biuro@ajapple.pl
 +48 48 674 41 67

FujiIP

Charakterystyka

Miejsce wyhodowania: Polska, Prusy
Pochodzenie: mutant odmiany FUJI
Wzrost: słabszy niż odmiana macierzysta, korona stożkowa średnio zagęszczona, zanikający przewodnik. Owocuje corocznie bardzo obficie, wymaga przerzedzania
Zapylacze: Najdared®, Profesor Sprenger Evereste, Golden Hornet
Odmiany zapylane: brak danych
Owoc: Średniej wielkości, okrągły, lekko spłaszczony, skórka gładka jasnozielona, pokryta rozmytym, czerwonym rumieńcem. Smaczne, jędrne, soczyste. Bezpośrednio po zbiorze może wystąpić szklistość miąższu, zanikająca po dwutygodniowym pobycie w chłodni
Dojrzałość zbiorcza: II dekada października
Przechowywanie: chłodnia zwykła: 6-8 miesięcy, chłodnia KA – 12 miesięcy
Wytrzymałość na mróz: duża (wyższa niż grupa Jonagolda)
Podatność na choroby: parch -średnia, mączniak - mała, choroby kory i drewna - mała

Odmiana jabłoni FujiIP podlega ochronie prawnej na terytorium Polski na podstawie decyzji Dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej o przyznaniu wyłącznego prawa do odmiany na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 843)  więcej informacji >>>

Galeria